K-Fastigheter genomför fastighetsförvärv i Växjö

K-Fast Holding (“K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighets­ägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, genomför ett förvärv av fastigheter med 171 hyreslägenheter i området Folkparken i Växjö.

K-Fastigheter förvärvar fastigheterna Växjö Örnen 33+34 av Borohus, som ingår i Västkuststugan-koncernen. Lägenheterna som just nu är under uppförande av Peab tillträds i två etapper, med första etappen om 70 lägenheter vid halvårsskiftet 2020 och andra etappen om 101 lägenheter under första kvartalet 2021. Fastigheterna har en uthyrningsbar bostadsyta om ca 13 000 kvadratmeter och fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 480 Mkr. Efter genomfört förvärv har K-Fastigheter totalt tre fastigheter med 295 hyreslägenheter i Växjö.

”Folkparken har ett attraktivt läge i Växjö och vi ser fram emot att inom kort kunna erbjuda fler hyresrätter med hög kvalitet i denna tillväxtort”, säger Niklas Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning.

Det samlade hyresvärdet vid färdigställt projekt uppgår till 23,8 miljoner kronor. Driftnettot uppgår till 20 miljoner kronor, mätt i årstakt.