K-Fastigheter förvärvar hyresfastighet i Växjö

K-Fast Holding AB (“K-Fastigheter”), en aktiv och engagerad fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige, förvärvar en fastighet med 67 hyreslägenheter i Växjö Vikaholm. Säljare är Skanska Hyresbostäder.

K-Fastigheter har förvärvat Nocken 2 med en uthyrningsbar bostadsyta om 3 795 kvadratmeter. Tillträde sker i mitten av december 2019. Växjö är en tillväxtort med goda förutsättningar och vi vill gärna bidra till att ge fler invånare möjligheter att skapa sitt hem i Kronobergs residensstad”, säger Niklas Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning.

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 114 miljoner kronor. De förvärvade fastigheterna är byggda 2018 och fullt uthyrda med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 6,5 miljoner kronor. Driftnettot uppgår till 5,4 miljoner kronor, mätt i årstakt.