K-Fastigheter växer i Hässleholm

Juli – 2019

K-Fastigheter har förvärvat en fastighet i centrala Hässleholm, i korsningen mellan Stadshusgatan/Östergatan. Här finns 17 hyreslägenheter och fem lokaler. Lägenheterna kommer löpande att renoveras enligt bolagets koncept K-Fast 2.0 som innebär att K-Fastigheter genomgripande renoverar äldre lägenheter i fråga om såväl ytskikt som tekniska installationer så att de får standard som motsvarar K-Fastigheters nyproducerade bostäder.