10-års jubileum!

Inför K-Fastigheters 10-års jubileum bad vi bolagets grundare och VD Jacob Karlsson berätta lite om hur de första tio åren och hur han ser på framtiden.

Hur kom det sig att du startade K-Fastigheter?

– Sedan tidiga tonår bestämde jag mig för att satsa allt på en elitkarriär inom idrott. Och hösten 2007 flyttade jag till Malmö för att tävla för Malmö allmänna idrottsförening som långdistanslöpare på heltid. Men jag hann endast vara med två veckor innan en olycka satte stopp för den karriären. Då var jag med i en motocrosstävling och skadade mig ordentligt i en olycka, med en bruten ryggkota och flera benbrott i foten. Efter olyckan satt jag i rullstol och under rehabiliteringen, från en natt till en annan, insåg jag att jag behövde byta karriär. Som lite naiv 80-talist funderade jag över hur jag skulle kunna livnära mig som dålig idrottare och en bok om passiva inkomster gav mig inspiration, varpå jag bestämde mig för att börja syssla med aktier och fastigheter. Jag googlade hur man bygger ett hus. Sedan tog jag dit en snickare en vecka och tittade hur han gjorde, och så gjorde jag likadant själv. Efter ett tag körde jag fast och då tog jag dit en snickare igen. Det blev en bra inskolning och när jag sålde huset fick jag kapital att bygga på nästa. Efter att ha byggt och sålt ett antal hus köpte jag mitt första hyreshus, med åtta lägenheter, och det blev starten till det som idag är K-Fastigheter.

När du tänker tillbaka på de tio åren som gått, vilka händelser tycker du sticker ut och varför?

– En av dessa är hur jag fick kontakt med Erik Selin, nu ordförande i K-Fastigheter. Det var innan jag hade kommit så långt att jag startat bolaget, men jag funderade på hur jag skulle komma igång. På en löpsedel såg jag rubriken ”Sveriges rikaste” och jag insåg att de var någon som gjort den resa jag vill göra och som jag behövde kontakta. Jag rangordnade listan ett till hundra, nummer ett var Erik Selin. VD och ägare av Balder, sedan länge en förebild. Jag skickade i väg ett mejl till honom presenterade min affärsidé och förslog ett möte och Erik tackade ja. Efter några veckors väntan hörde han av sig och sa: “Vi kör.”

En händelse som fortfarande pågår är vår utveckling av T4-området i Hässleholm. Sedan 2011 bygger vi våra koncepthus i centrala Hässleholm. Första projektet på området består av Låghus och precis som i våra andra koncepthus Lamell- och Punkthus, har vi löpande finjusterat detaljer efter att ha fått återkoppling från hyresgäster, producerande samt förvaltande personal. Vi arbetar med kontinuerlig produktutveckling. Just nu bygger vi den senaste generationen av Låghus i samma område.

Med den starten har vi haft tio år med framgångar och många bra minnen och händelser. De flesta handlar om möten med människor och alla mina medarbetare som bidrar till dagens och framtidens bolag. Vi förvaltar idag över 2000 lägenheter på många orter i södra Sverige. Dessutom bygger vi nu i Danmark, Göteborg samt i Mälardalsområdet. Och jag ser fram emot fler möten!

Och ska jag lyfta fram en tredje stor händelse är det börsnoteringen i november 2019. Innan vi kunde ringa i börsklockan och inleda handeln i vår aktie hade vi arbetat med många olika saker i bolaget för att möta kraven som alla noterade bolag måste följa. Det har gjort K-Fastigheter till ett mycket bättre bolag och gett oss möjlighet att växa snabbare.

Det finns en stor efterfrågan på bra hyreslägenheter i bra områden till en hyra som de flesta kan betala. Vi ska göra allt vi kan för att förverkliga vår vision, att vara en av Nordens största aktörer på hyresmarknaden och en ledande fastighetsägare av hållbart byggda, innovativa och kostnadseffektiva koncepthus som kännetecknas av marknadens bästa kombination av hög standard, hemkänsla och trygghet. Vi ska inte erbjuda bostäder, vi erbjuder HEM!

 

Vad gör dig mest stolt över allt som K-Fastigheter har uppnått under dessa tio år?

– Att som lagledare för ett fantastiskt lag där merparten av målen görs av drivna medarbetare kunnat utveckla bra koncepthus till en fantastisk prisbild. Jag är inspirerad av bilbranschen och det industriella arbetssättet som fått fram så bra produkter till så många människor. K-Fastigheter gör något liknande i fastighetsbranschen. Våra plattformar heter Låg-, Lamell och Punkthus. Med byggrätter som är anpassade för våra koncepthus kan K-Fastigheter förändra den svenska bygg- och bostadsbranschen. Vi förvaltar fler än 2000 hem, och har mer än 4 500 lägenheter i produktion och projektutveckling.

Man kan tro att det skulle vara utmanande att växa, men faktum är att vår organisation vet ingen annan tillvaro. Vi har en fantastisk kultur där man inspireras av att utvecklas och att arbeta mot nya utmanade mål och delmål. Vår kultur är resultatet av att vi ser på varandra som familjemedlemmar. Viktiga drivkrafter för dem som arbetar hos oss är att de gillar tillväxt, att det går snabbt och att du kan göra skillnad. Vi värdesätter drivkraft och ambitionsnivå, utbildning kan du alltid införskaffa. Vår bransch är full av lärda människor, med samma utbildning och bakgrund som lärt sig lösa problem på likartade sätt. Vi söker inte lärda utan smarta medarbetare, att vara smart innebär att tänka annorlunda och nytt. Vi har en öppen kultur och vill att alla ska känna att de kan bidra. Många av mina kollegor köpte aktier i börsnoteringen 2019 och är därmed delägare och kompanjoner. Det gör mig glad och stolt att de ger mig förtroende att fortsätta som lagledare.

En viktig förutsättning för K-Fastigheter i framtiden är vårt evighetsperspektiv. Vi projektutvecklar, bygger och förvaltar våra HEM för att behålla dem för alltid. Ibland kompletterar vi genom köp av befintliga fastigheter. Om det är äldre bostadshus med renoveringsbehov genomför vi upprustningar när det sker omflyttningar. Vi kallar vårt renoveringsprogram för K-Fast 2.0. I vårt hållbarhetsarbete är det samma långsiktiga perspektiv, vi ska minska konsumtion av resurser, använda fossilfria bränslen och öka egen produktion av el från solceller. Vi ska vara en hyresvärd som många vill bo hos och kunna skapa sitt hem i något av våra trevliga bostadsområden.

 

Vad tror du de nästkommande tio åren kommer innehålla?

– Vi är fortfarande bara i början på början och i grund och botten är K-Fastigheter ett fastighetsbolag med affärsidén att äga och förvalta marknadens mest attraktiva hyresrätter. För att säkerställa kvalitet och ekonomi har vi valt att äga hela processen från ax till limpa med egen projektutveckling, egen byggverksamhet med egen produktionsanläggning för kritiska prefab-komponenter. Det gör att vi får en kostnadseffektiv och kvalitativ process. Detta är en stabil grund för våra kommande tio år. Det finns många bra områden i Sverige där vi kan bygga våra koncepthus, och jag vill gärna gå vidare i våra satsningar i Danmark för att sedan titta närmare på Tyskland och kanske även Storbritannien.

 

Avslutningsvis, vad jobbas på just nu?

– Vi har ett högt tempo med mycket aktivitet. Tredje kvartalet 2020 genomförde vi en riktad nyemission av aktier. Vi gjorde denna kapitalanskaffning för att möjliggöra en snabbare expansion genom att möjliggöra fler förvärv av attraktiva byggrätter.

Jag talar för hela organisationen när jag säger att vi är hungrigare än någonsin. I september uppgick värdet av våra förvaltningsfastigheter till 6,1 miljarder. K-Fastigheters samlade bestånd av lägenheter i förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda men ej tillträdda förvärv uppgick i slutet av september 2020 till 6 751 lägenheter vilket är en ökning med 9,8 procent jämfört med utgången av föregående kvartal i år. Detta har vi åstadkommit under våra första tio år och vi ser stora möjligheter att fortsätta växa. Vill ni följa med?