Detta är K-Fastigheter

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder cirka 1 900 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 220 miljoner kronor.

Sedan den 29 november 2019 handlas K-Fastigheters B-aktie (KFAST B) på Nasdaq Stockholm, mer information om bolagets aktie finns här.

Vår vision

K-Fastigheter ska vara en av Nordens största aktörer på hyresmarknaden och en ledande fastighetsägare av hållbart byggda, innovativa och kostnadseffektiva koncepthus som kännetecknas av marknadens bästa kombination av hög standard, hemkänsla och trygghet.

Vår verksamhet

K-Fastigheters affärsidé är att med stort engagemang och hög kostnadseffektivitet utveckla, bygga, förvalta och långsiktigt äga marknadens mest attraktiva bostadsfastigheter avseende såväl skick, standard och servicenivå. Koncernen ska erbjuda egenproducerade och förvärvade hyresbostäder i Norden på platser med långsiktigt god efterfrågan på hyresbostäder och kommersiella lokaler.

Intressebolag
Novum Samhällsfastigheter AB
K-Fastigheter är delägare i Novum Samhällsfastigheter AB.  Detta intressebolag är en ledande aktör inom utveckling av särskilda boenden för äldre, skolor, förskolor och övriga samhällsfastigheter. Stort fokus läggs på att finna innovativa lösningar, erbjuda yteffektiva och kvalitativa lokaler till kommuner och privata företag.
Mer information på www.novumfastigheter.se

HOMEstate AB
HOMEstate erbjuder hem till dig som är från ditt hem en längre tid. Bolaget har moderna och bekväma så kallade Long stay-lösningar, det vill säga hyr ut fullt inredda lägenheter med hög servicenivå. Bolaget ägs till lika delar av K-Fastigheter, Balder och OnePartnerGroup.
Mer information på www.homestate.se

Vårt samarbete med BoKlok   

K-Fastigheter och BoKlok har kommit överens om att de kommande tre åren bygga tusen nya lägenheter. Målet är att fler människor ska kunna skapa sina hem till en rimlig kostnad. Bakom satsningen står två ledande bygg- och fastighetsbolag som delar tanken att det går att bygga för människor med vanliga plånböcker och erbjuda de boende bra kvalitet i ett tryggt hem. Läs mer om vårt samarbete med BoKlok.

Vår historia

2010: K-Fastigheter grundades av Jacob Karlsson och bolaget tillträdde sin första fastighet, Loke 13 i Hässleholm, med åtta marklägenheter.

2011: K-Fastigheter påbörjade byggnationen av T4-området i Hässleholm. Bolaget påbörjade även produktionen av sitt första egenproducerade koncepthus, Låghuset, som byggdes av externt av dåvarande EN Byggarna i Göinge AB, ett bolag som numera ägs av K-Fastigheter. Erik Selin blev delägare i K-Fastigheter.

2012: T4-området i Hässleholm färdigställdes med totalt 34 lägenheter och K-Fastigheter påbörjade sitt andra låghusprojekt, kvarteret Betkvarnen i Kristianstad.

2013: K-Fastigheter etablerade verksamhet i Helsingborg, anställde sin första medarbetare och påbörjade produktionen av sitt andra koncepthus, Lamellhuset, som byggdes av EN Byggarna i Göinge AB.

2014: K-Fastigheter påbörjade byggproduktion i egen regi istället för att köpa in externt.

2015: K-Fastigheter etablerade verksamhet i Malmö.

2016: K-Fastigheter etablerade verksamhet i Landskrona och förvärvade vid årsskiftet 2015/2016 även 63 procent av aktierna i EN Byggarna i Göinge AB för att själva äga tillverkningsprocessen av Lamellhus. Det första byggnationsprojektet med egenproducerade Lamellhus, kvarteret Siv 1, påbörjades.

2017: K-Fastigheter skapade sitt tredje koncepthus, Punkthuset, som byggs helt i betong.

2018: K-Fastigheter förvärvade resterande aktier i EN Byggarna i Göinge AB (nu K-Fast Produktion AB). Det första Punkthuset färdigställdes i Hässleholm och Bolaget beslutade att expandera till Växjö.

2019: K-Fastigheter förvärvade fastigheter i Växjö och fattade beslut om etablering i Göteborg. För att möta en ökande produktionstakt investerade Bolaget i en ny produktionsanläggning i Hässleholm för tillverkning av bland annat utfackningsväggar. Anläggningen planeras vara klar under 2020.

2019: Den 29 november inleddes handeln med K-Fastigheters B-aktie (KFAST B) på Nasdaq Stockholm och dess Mid cap-list. Teckningskursen var 105 kronor.

2019: Vid utgången av 2019 hade K-Fastigheter 1 711 lägenheter i förvaltning med hyresintäkterna uppgick till 157 miljoner kronor för helåret. Koncernens totala fastighets- och projektportfölj uppgick till 3 950 lägenheter per 31 december 2019.

2020: K-Fastigheter köpte byggrätter i Borås, Gävle och tog steget över Öresund och förvärvade fastighet i Köpenhamns-området (Høje-Taastrup och Vallensbæk Strand).

2020: Tillsammans med BoKlok ska K-Fastigheter bygga och utveckla 1 000 lägenheter under en treårsperiod.

Kontakt

För mer information om K-Fastigheter, kontakta Anders Antonsson.

Kontakt