Cookiepolicy

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke för att cookies som inte är nödvändiga för att tillhandahålla en funktion som du inte uttryckligen begärt ska få användas.

Vart kommer våra cookies ifrån och vem använder dem?

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies kommer från oss och används av oss, medan tredjepartscookies kommer från vår samarbetspartner Google. Våra tredjepartscookies används både av oss och den utfärdande tredje parten (Google).

Hur länge sparas cookies på min dator/mobila enhet?

En del av de cookies som läggs på din dator/enhet raderas då du lämnar vår webbplats (s.k. sessionscookies). Andra cookies ligger kvar på din dator/enhet i upp till 2 år i en anonym användarprofil, som inte kan spåras till dig. Detta för att vår webbplats ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (s.k. permanenta cookies).

 Vi använder cookies på vår webbplats för att:

 • Komma ihåg ditt val avseende cookies (dvs. om du lämnat ditt samtycke till cookies eller avböjt övriga cookies) (permanent förstapartscookie).
 • Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (sessions- och permanenta tredjepartscookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig till, på och från vår webbplats samt utveckla och förbättra vår webbplats med hjälp av denna information. Den information som samlas in i cookies av Google Analytics är till exempel:
  • Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare
  • Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats
  • Vilka sidor som besöks på webbplatsen
  • Hur lång tid besöket tar
  • Vilken webbläsare och typ av enhet som används

Marknadsföringscookies

Med marknadsföringscookies samlar vi in information om dina aktiviteter på våra webbplatser och styr på så sätt in relevanta erbjudanden i andra kanaler, exempelvis genom att visa attraktiva erbjudanden i ditt flöde på Instagram eller Facebook eller i andra digitala kanaler där vi har annonseringsplats.

Kan jag bli spårad av cookies som jag får från k-fastigheter.se?

Varken vi eller Google Analytics registrerar information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Kan jag välja om jag vill ha cookies från k-fastigheter.se sparade i min enhet?

Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Du har då möjlighet att ställa in hur din webbläsare sparar och hanterar cookies, inklusive att blockera alla cookies, granska sparade cookies samt radera cookies.

Vi frågar även dig om du samtycker till att vi sparar cookies i din enhet, när du besöker oss för första gången. För att komma ihåg ditt val är det dock nödvändigt att vi sparar en cookie som anger att du valt bort alla andra cookies. För att placera denna cookie på din enhet behöver vi heller inte ha ditt samtycke.

Vad händer det om jag inte lämnar mitt samtycke till cookies eller blockerar cookies?

k-fastigheter.se fungerar även om du inte samtycker till cookies eller blockerar cookies. Om du inte lämnar ditt samtycke minskar våra möjligheter att använda data från ditt besök i syfte att förbättra vår hemsida. Om du blockerar cookies kan vi heller inte komma ihåg att du inte vill ha cookies. Du kommer då att om och om igen få frågan om du vill samtycka till att vi använder cookies.

Uppdateringar

Denna policy uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste versionen här på k-fastigheter.se/cookies. Om en väsentlig ändring genomförs kommer du att tillfrågas på nytt om du vill samtycka till cookies, varvid du bör ta del av den uppdaterade policyn. Denna version är uppdaterad 2019-06-07.

Frågor om cookies?

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss på info@k-fastigheter.se.

K-Fastigheters integritetspolicy

Du kan läsa K-Fastigheters hela integritetspolicy här.