K-Fastigheter
 

Miljö- och kvalitetspolicy

 

Miljöpolicy

– Alla byggprojekt skall utföras med hänsyn till miljö och hälsa

– All förvaltning och nybyggnad skall ske med stort fokus på energibesparing

– Vår målsättning är att alltid utveckla vårt byggsätt genom att ständigt följa energimyndigheten samt boverkets råd och rekommendationer

– Vi ställer höga miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer gällande transport, avfallshantering samt miljövänlig byggteknik

– Vi skall upprätthålla omsorgsfullt underhåll som håller fastigheter levande och beständiga

För oss på K-Fastigheter är det viktigt att bidra till en god miljö. Miljöhänsyn ska genomsyra varje del av vår verksamhet och vägas in alla beslut.

Kvalitetspolicy

– All bemötning av våra hyresgäster sker med engagemang och glädje

– Vi skall alltid finnas tillgängliga för våra hyresgäster

– Vi strävar efter att utvecklingsanpassa oss inför våra hyresgäster

– Vi vill alltid visa engagemang och respekt till hyresgästers idéer och synpunkter

– Vi vill möjliggöra en trygg miljö för anställda för att kunna ge liv åt kreativitet

– Vi strävar efter en hållbar utveckling som prioriterar allas lika värde och är baserad på mänskliga rättigheter

– Vi vill alltid med rätt kvalitet och i rätt tid utföra det vi åtagit oss

För oss på K-Fastigheter är kvalitet en hörnsten då vi bygger, förvaltar och förädlar våra fastigheter. Det är endast genom kvalitet som vi kan nå det långsiktiga och hållbara fastighetsägande som är vårt främsta mål.

 

Var finns våra fastigheter?