K-Fastigheter
 

Uppsägningsblanketter

 

Uppsägningsblanketter

Uppsägningsblanketter hittar ni här:
Uppsägningsblankett
Uppsägning Parkeringsplats
Uppsägningsblankett Lokal

Den ska fyllas i, signeras och skickas in per post alternativt lämnas in till vårt kontor. Skriftlig uppsägningsblankett ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden för att vara gällande från den månaden. Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader. Enbart skriftlig uppsägning med originalsignering är gällande.

Vid besiktning kontrolleras att följande material finns tillgängligt/överlämnas:
Fattas några av dessa delar får hyresgästen själv bekosta dessa.

  • Lägenhetspärmar
  • Samtliga lägenhetsnycklar
  • Nycklar till medicinskåp
  • Taggar till portsystemet
  • Nycklar till brevlåda

 

Var finns våra fastigheter?