K-Fastigheter
 

Uppsägningsblanketter

 

Uppsägningsblanketter

Uppsägningsblanketter hittar ni här:
Uppsägning Lägenhet
Uppsägning Parkeringsplats
Uppsägningsblankett Lokal

Den ska fyllas i, signeras och skickas in per post alternativt lämnas in till vårt kontor. Skriftlig uppsägningsblankett ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden för att vara gällande från den månaden. Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader. Enbart skriftlig uppsägning med originalsignering är gällande.

Vid besiktning kontrolleras att följande material finns tillgängligt/överlämnas:
Fattas några av dessa delar får hyresgästen själv bekosta dessa.

  • Lägenhetspärmar
  • Samtliga lägenhetsnycklar
  • Nycklar till medicinskåp
  • Taggar till portsystemet
  • Nycklar till brevlåda

 

Var finns våra fastigheter?