K-Fastigheter
 

Uppsägningsblanketter

 

Uppsägningsblanketter

Uppsägningsblanketter hittar ni här:
Uppsägningsblankett
Uppsägning Parkeringsplats
Uppsägningsblankett Lokal

Den ska fyllas i, signeras och skickas in per post alternativt lämnas in till vårt kontor. Enbart skriftlig uppsägning med originalsignering är gällande.

Vid besiktning kontrolleras att följande material finns tillgängligt/överlämnas:
Fattas några av dessa delar får hyresgästen själv bekosta dessa.

  • Lägenhetspärmar
  • Samtliga lägenhetsnycklar
  • Nycklar till medicinskåp
  • Taggar till portsystemet
  • Nycklar till brevlåda

 

Var finns våra fastigheter?