K-Fastigheter
 

Lägenhetspärm

 

Lägenhetspärm

Detta är ett dokument som är avsedd att ge alla våra hyresgäster information om sin lägenhet samt att ge vägledning i att bo i våra hyreslägenheter.


1 Information

Som hyresgäst i en hyreslägenhet har du ett stort ansvar för din lägenhet. Du måste på eget ansvar hålla lägenheten i gott skick. Underhållsskyldigheten omfattar lägenhetens inre t.ex. byte av proppar och glödlampor, fönsterputsning etc. Det åligger dig som hyresgäst att hålla hyresobjektet i snyggt och välvårdat skick.


1.2 Ändring av lägenheten/uteplatsen/Fasaden

Ändring i lägenheten eller på uteplatsen får inte göras utan överenskommelse med hyresvärden. Det är förbjudet att göra åverkan på fasaden.


1.3 Försäkringar

Våra fastigheter är försäkrade genom Nordeuropa försäkringar. Det är angeläget att påpeka vikten av att du som hyresgäst har en hemförsäkring för att försäkra din egendom. Vi som hyresvärd ansvarar inte för skador på hyresgästens egendom, som kan ha uppkommit i samband med eller på grund av hyresgästens nyttjande av hyresobjektet.


1.4 Brandvarnare/Brandsäkerhet

Vi har installerat fungerande brandvarnare i din lägenhet, dock är det ditt ansvar som hyresgäst att kontrollera så att dessa fungerar. Samt att byta batteri vid behov.


1.5 Förebyggande underhåll

Som hyresgäst är du skyldig att utan dröjsmål underrätta hyresvärden om förekommande behov av insektsangrepp, vattenläckage eller liknande fel och brister som kan äventyra byggnadens goda bestånd. Service och reparationsbehov skall utan dröjsmål anmälas till hyresvärden.


1.6 TV – Telefon – Internet

Fastigheten innehåller ett grundutbud av tv-kanaler, gällande internet så beställs det av hyresgästen själv och kontaktinformation som avser ditt område har lämnats i välkomstbrevet.


1.7 Felanmälan

Vår verksamhet bygger på att ha marknadens nöjdaste hyresgäster. För att detta skall kunna fungera önskar vi en nära kontakt med dig/er som hyresgäst.

Om du/ni mot förmodan skulle uppleva missnöje önskar vi omedelbart få denna information, annars kan vi inte bli bättre!

I hem som man nyttjar dagligen är det dessvärre ofrånkomligt att det ibland uppstår fel eller att saker går sönder. För att ni som hyresgäst ska få absolut bästa möjliga service har vi våra egna fastighetsskötare som tar hand om ert bestånd. Felanmälan görs på vår hemsida under fliken Felanmälan.

Ni når oss via växeln på telefonnummer: 010-330 00 69

Vi har telefontid helgfria vardagar 10:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00. Akuta fel och brister som absolut inte kan vänta till nästkommande vardag anmäls till vår fastighetsjour på telefon: 010-1676070.


1.8 Flytt

Uppsägningsblanketter hittar ni här:
Uppsägningsblankett
Uppsägning Parkeringsplats
Uppsägningsblankett Lokal

Den ska fyllas i, signeras och skickas in per post alternativt lämnas in till vårt kontor. Enbart skriftlig uppsägning med originalsignering är gällande.

Vid besiktning kontrolleras att följande material finns tillgängligt/överlämnas:
Fattas några av dessa delar får hyresgästen själv bekosta dessa.

  • Lägenhetspärmar
  • Samtliga lägenhetsnycklar
  • Nycklar till medicinskåp
  • Taggar till portsystemet
  • Nycklar till brevlåda


1.9 Förvaltning

Er förvaltare finns tillgänglig via telefon och mail kontorstid 08.00-17.00. Vid frågor eller information var vänlig kontakta oss via vårt växelnummer 010-3300069 eller [email protected].


2 Ordningsregler

Ordningsregler har skrivits på i samband med kontraktsskrivning och är placerade i hyreskontraktet. Förslitning, nedskräpning eller skadegörelse påverkar direkt månadskostnaderna och ansvarig part kommer att stå för kostnaderna.


2.1 Störning

Att bo i K-fastigheters hyresrätter skall vara ett bra och tryggt boende. När det gäller den allmänna trevnaden inom fastigheten är det angeläget att alla följer ordningsreglerna.

Händer något av allvarligt/akut karaktär tillkalla i första hand polis/räddningstjänst och i andra hand fastighetsägaren.

Uppstår störningar t.ex. i form av hög musik eller andra olägenheter skall du givetvis i första hand prata med den berörda grannen och i andra hand kontakta förvaltaren. Bemöt din granne som du själv vill bli bemött.


2.2 För den allmänna trevnaden

Undvik följande, vid olämpliga tider på dygnet, särskilt efter kl. 22:00 för att öka den allmänna trevnaden:

  • Duschning
  • Användning av tvätt och torktumlare
  • Onödigt höga ljud, t.ex. radio och TV

Inför fester – gör en överenskommelse med grannarna först.

Piskning/skakning av mattor och sängkläder från balkong eller fönster är ej tillåtet.

Arbeten som kan vara störande för grannarna, får inte utföras vardagar före kl. 07.00 eller efter kl. 20.00 samt helger före kl. 10:00.


2.3 Parabolantenn

Parabolantenner är förbjudna och får inte sättas upp.


2.4 Avfall

Avfall kategoriseras och hanteras ordentligt. Följ sopsorteringsguiden för den kommun där du bor. Farligt avfall, möbler och skrymmande lådor/kartonger får INTE placeras i miljöhusen utan körs utav hyresgäst själv till återvinningstation. För höga avfallskostnader eller felsortering debiteras. Därför ber vi er att vara noga med sopsorteringen.


2.5 Vindsutrymme/Inspektionslucka

Detta utrymme får ej användas till förvaring eller liknande, detta är endast ett utrymme för eventuell inspektion av vind/tak och fastighet.


2.6 Att observera på området

Det är förbjudet att rasta husdjur inom fastighetsområdet. Det är förbjudet att mata fåglar från fönster/loftgång/balkong, det är en sanitär olägenhet. Då det lockar större fåglar, råttor och andra skadedjur.


3. Skötsel och underhåll


3.1 WC

Endast toalettpapper får spolas i toaletterna. Alla föremål, som kan orsaka stopp i ledningarna, t.ex. bindor, blöjor, hushållspapper, kattsand o.d. får ej nedspolas. Vid förekommande tryckspolning kommer utredning att göras och om ovanstående material orsakat stopp i toaletten kommer hyresgäst i fråga att stå för denna kostnad.

Regelbunden underhållning av avlopp i badrum är oerhört viktig då det annars står avloppsvatten stilla i vattenlåsen och orsakar dålig lukt i lägenheten. För rengöring i avlopp tar man bort vattenlås under samtliga hoar, rengör, sköljer ur och sätter tillbaka igen. Även vattenlåset i duschen behöver med jämna mellanrum rengöras.


3.2 Rengöring och underhåll av köksfläkt

Rengöring utav filter skall göras med jämna mellanrum och detta står ni som hyresgäst själva för. Byte utav lampor i köksfläkt åligger er som hyresgäst. Filterbyte i fläkten görs utav fastighetsskötarna.


3.3 Belysning

Byte av glödlampor åligger hyresgästen själv


3.4 Kök

Regelbunden underhållning av avlopp i kök är oerhört viktig då det annars orsakar dålig lukt lägenheten. Rengör regelbundet vattenlåset och tänk på att spola lite extra i kranarna om ni har varit iväg en längre tid. Avfrostning av frys bör göras minst 1 gång/året eller vid behov.


3.5 Värmepanna/vatten

I lägenhet med värmepanna skall hyresgästen själv inte ändra temperatur på vattnet då den är förinställd på rätt temperatur som krävs för att vattnet ska hålla sig rent och oskadliggöra eventuell bakterietillväxt.

Skulle temperaturen på vattnet bli för lågt i pannan finns det en risk att det bildas legionellabakterier, dessa bakterier smittar inte genom att dricka vattnet utan genom små luftburna vattendroppar, vattendimma tex från duschar. De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte utan det beror på mängden bakterier och individens motståndskraft.

Förenklat handlar det om att hålla systemen rena och kallvatten skall vara kallt och varmvatten hett. Spola gärna igenom duschen med varmt (hett) vatten om den stått oanvänd, tex om du varit bortrest.


Ni är alltid välkomna att kontakta oss!

 

Var finns våra fastigheter?